logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

706 Аутоматско програмирање CNC стругова применом CAD/CAM концепта Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Горанска бб/II, 11300 Смедерево
КоординаторБоривоје Јаношевић, office@rcsmed.edu.rs, 026/619-907, 064/844-93-12
АуториВукашин Братић, Владан Бугариновић, Александар Јовановић
РеализаториВукашин Братић, Владан Бугариновић, Александар Јовановић
Општи циљевиПодизање професионалних компетенција наставника машинске групе предмета и наставника практичне наставе за коришћење CNC технологије и коришћење савремених наставних средстава у теоријској и практичној настави машинства
Специфични циљевиПодизање професионалних компетенција наставника машинске групе предмета и наставника Практичне наставе машинства у домену аутоматског програмирања CNC стругова применом CAD/CAM концепта Подизање професионалних компетенција наставника машинске групе предмета и наставника Практичне наставе машинства у домену коришћења савремених наставних средстава и домену примене принципа очигледности у теоријској и практичној настави машинства
Садржај и активности 1. Упознавање са поступцима формирања 2D рачунарске графике (CAD геометрије). 2. Израда контура предмета намењеног обради стругањем у најзаступљенијим CAD апликацијама. 3. Увоз 2D CAD геометрије у CAM апликације. 4. Технолошка разрада обрадног поступка у CAM апликацијама на основу рачунаром генерисане 2D CAD геометрије. 5. Постпроцесирање NC кода у облику прилагођеном DIN/ISO систему кодирања. 6. Унос NC кода у управљачки програм. 7. Провера NC кода симулацијом обраде на пулту управљачке јединице. 8. Израда машинских делова средње сложености на CNC стругу.
Циљна групанаставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника20
Трајањетри дана (24 бода)