logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

704 Аудио технологије Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаВисока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Војводе Степе 283, 11000 Београд
КоординаторСлободанка Ђенић, sdjenic@viser.edu.rs, 011/395-00-45, 011/395-00-00
АуториДраган Дринчић
РеализаториМирко Милошевић, Соња Крстић, Драган Дринчић, Драган Новковић
Општи циљевиСтручно усавршавање из области аудио технологија.
Специфични циљевиПродубљивање знања и упознавање са принципима настајања, снимања, записивања и репродукције аудио сигнала, аудио системима, музичким инструментима, микрофонима звучницима и слушалицама, и аудио продукцијом.
Садржај и активности 1. Уводно предавање (стручни профил инжењера струковних студија – област аудио-технике, организација и садржај семинара, веза са другим предметима). 2. Физичка и физиолошка акустика (основни принципи настајања звука, простирање звука, чуло слуха и субјективни осећај звука). 3. Просторна акустика (звук у затвореном простору, акустичке карактеристике просторија, апсорбери и дифузори звука). 4. Музичка акустика (основни принципи музичке акустике, принципи рада музичких инструмената и њихове основне карактеристике). 5. Аудио-системи и аудио-технологије (системи, уређаји и технологије које се користе за снимање, репродукцију и пренос аудио-програма). 6. Микрофони (уређаји и поступци за снимање аудио-сигнала). 7. Записивање аудио-сигнала (принципи и уређаји за механичко, магнетно и оптичко записивање аудио- сигнала). 8. Постпродукција аудио-сигнала (принципи, технологије и уређаји, који се користе за постпродукцију аудио-сигнала). 9. Звучници и слушалице (принцип рада, карактеристике, типови). 10. Основни принципи просторне репродукције звука (моно, стерео, бинаурална и окружујућа репродукција звука).
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника20
Трајањедва дана (16 бодова)