logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

702 Oбука у бироу, фаза подељеног рада – ниво II Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаУдружење наставника "ВЕТ Форум", Југ Богданова 11, 31000 Ужице
КоординаторНебојша Јелисавчић, neba1@ptt.rs, 031/519-417, 064/288-28-18
АуториРаденко Марковић, Биљана Миловић, Александра Бакрач, Ана Петрович, Имре Зомбори, Сретен Јовић, Драган Петровић
РеализаториРаденко Марковић, Биљана Миловић, Александра Бакрач, Ана Петрович, Имре Зомбори, Сретен Јовић, Драган Петровић
Општи циљевиСтицање знања и вештина наставника за планирање и извођење наставе из предмета Обука у бироу у фази подељеног рада у средњим економским школама
Специфични циљевиСтицање знања о специфичностима наставе у Бироу за учење; Планирање и извођење наставе у форми импулс/активност у фази подељеног рада
Садржај и активности 1. Представљање програма, плана и динамике рада. 2. Систематизација облика и метода рада у бироу (комуникација, методом писани разговор учесници исказују своје ставове о комуникацији ученик-наставник, запослени-директор...; игра улога у групама) 3. Организациона шема привредног друштва (израда плаката о теми „Организационе шеме привредног друштва по службама“; презентовање урађених плаката и идентификовање добрих и лоших страна oваквог начина организовања привредних друштавa). 4. Планирање наставе у фази подељеног рада (на основу радног материјала учесници издвајају активности које су произашле из рада претходног радног дана и активности које су произашле из рада неке друге службе привредног друштва; уочавање повезаности пословања током радних дана, као и међузависност служби привредног друштвa). 5. Вредновање првог дана програма (усвајање метода за планирање наставе у фази подељеног рада; повратна информација о овом делу програма). 6. Конципирање плана часа и потребног материјала у фази подељеног рада (планирање часа у форми импулс/активност у фази подељеног рада у бироу; значај социјалне компетенције за рад у групи; планирање потребног времена за добру припрему наставе у фази подељеног рада; неопходност добре динамике планирања наставе за рад по службама). 7. Држање часа на основу унапред припремљеног плана, импулса и материјала (реализатор држи први час, а учесници имају улогу ученика: стицање искустава у планирању и реализацији часа). 8. Анализа одржаног часова (анализа часа учесника-ученика и реализатора програма). 9. Држање часа на основу припремљеног плана, импулса и материјала (једна од група, на основу сопствене припреме за час, припремљених импулса и материјала, држи час; стицање искустава у планирању и реализацији часа). 10. Анализа одржаног часа (анализа часа учесника-ученика и наставника који су реализовали и реализатора програма). 11. Компетенције – стручна, методска, социјална, лична (израда плаката о теми „Компетенције у бироу за учење“ (презентовање урађених плаката и стицање сазнања о значају компетенција за развој личности). 12. Евалуација програма.


Циљна групанаставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника24
Трајањедва дана (16 бодова)