logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

701 Oбука у бироу, оцењивање – ниво III Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаУдружење наставника "ВЕТ Форум", Југ Богданова 11, 31000 Ужице
КоординаторНебојша Јелисавчић, neba1@ptt.rs, 031/519-417, 064/288-28-18
АуториРаденко Марковић, Биљана Миловић, Александра Бакрач, Ана Петрович, Имре Зомбори, Сретен Јовић, Драган Петровић
РеализаториРаденко Марковић, Биљана Миловић, Александра Бакрач, Ана Петрович, Имре Зомбори, Сретен Јовић, Драган Петровић
Општи циљевиСтицање знања, вештина и ставова наставника за вредновање постигнућа ученика из предмета Обука у бироу у средњим економским школама
Специфични циљевиСтицање знања о специфичности и сложености оцењивања у бироу за учење; Израда и примењивање различитих формулара за потребе оцењивања у бироу за учење
Садржај и активности 1.Представљање програма, плана и динамике рада. 2. Систематизација облика и метода рада у бироу у фази јединственог и фази подељеног рада. 3. Шта се све оцењује у бироу (израда плаката о теми „Оцењивања у бироу“; презентовање урађених плаката; идентификовање различитих елемената оцењивања у бироу). 4. Оцењивање часа (једна група учесника држи час; наставници који су држали час оцењују резултате рада осталих учесника-ученика, дискусија; идентификовање различитих критеријума оцењивања у бироу). 5. Формулар за процену радне пробе (конципирање формулара за процену радног задатка на основу претходно одржаног часа; галерија и анализа урађених формулара; дефинисање различитих критеријума оцењивања у оквиру формулара за процену радног задатка). 6. Вредновање првог дана програма (усвајање различитих елемената оцењивања у бироу; повратна информација овом делу програма). 7. Извештај као инструмент за оцењивање (учесници индивидуално куцају извештај са претходно одржаног часа; групе читају и бирају најбољи извештај; конципирање формулара за процену извештаја; дефинисање критеријума за оцењивање извештаја; дефинисање питања на која добар извештај даје одговор). 8. Формулар за процену рада појединца у групи (израда плаката о теми „Позитивне и негативне стране рада у групи“; галерија и анализа; конципирање формулара за процену рада појединца у групи; галерија и анализа урађених формулара; дефинисање различитих критеријума оцењивања у оквиру формулара за процену рада појединца у групи). 9. Оцењивање посматрањем (израда плаката о теми „Који елементи се још могу оценити у бироу“; конципирање формулара за оцењивање посматрањем; галерија и анализа урађених формулара; дефинисање различитих критеријума оцењивања у оквиру формулара за оцењивање посматрањем). 10. Самопроцена у бироу (конципирање формулара за самопроцену; галерија и анализа урађених формулара; дефинисање различитих критеријума оцењивања у оквиру формулара за самопроцену). 11. Критика, похвала и негативна критика (индивидуални рад на картицама у боји; одабир репрезентативних картица у оквиру групе о теми „Критика, похвала и негативна критика“, презентација, дискусија). Евалуација програма.
Циљна групанаставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника24
Трајањедва дана (16 бодова)