logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

70 Обука васпитача, учитеља и асистената за рад са ромском децом Компетенцијa: K3
Приоритети: 2, 3
ИнституцијаПомоћ деци, Булевар Краља Александра 237/81, 11000 Београд
КоординаторЉиљана Васић, pomocdeci@eunet.rs, 011/322-85-64
АуториЉиљана Васић, Рајко Ђурић
РеализаториЉиљана Васић, Рајко Ђурић, Каја Раимовић, Данијела Стошић, Саша Демировић, Маја Стоилковић
Општи циљевиОбучени васпитно-образовни тимови васпитача/учитеља и асистената за квалитетан обухват маргинализоване деце и њихово дуже задржавање у образовању
Специфични циљевиВећа осетљивост васпитача/учитеља у раду са ромском децом; квалитетно увођење асистената у образовни систем; Ефикасни тимови за постизање квалитетног образовања за сву децу
Садржај и активности 1. Начини перцепције деце. 2. Учење кроз игру. 3. Посматрање и развојно прилагођавање програма. 4. Познавање и поштовање средине. 5. Историја Рома. 6.Историја ромске културе и литературе. 7. Интеракција одраслих и деце (сарадња са родитељима, процес сарадње са родитељима). 8. Стварање тима, организација тима, подела улога у тиму, одлучивање у тиму.
Циљна групанаставник разредне наставе, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника25
Трајањетри дана (24 бода)