logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

7 Улога библиотекара у савременом образовању Компетенцијa: K1
Приоритети: 6, 8
ИнституцијаФорум педагога, Господар Јованова 22, 11000 Београд
КоординаторСветлана Лазић, forumpedagoga@gmail.com, 011/328-72-77, 064/147-00-31
АуториЂурђевка Јарић, Владимир Шекуларац
РеализаториВладимир Шекуларац, Ђурђевка Јарић, Бојана Вукотић, Драгана Милуновић, Ивана Тодоровић
Општи циљевиНапредним курсом, с акцентом на практичaн рад, оспособити библиотекаре за професионално обављање послова и коришћење нових извора информација
Специфични циљевиПодстицање библиотекара на активно укључење у јединствен библиотечко-информациони систем и примену информационо-комуникационих технологија
Садржај и активности 1. Нови Закон у библиотечко-информационој делатности. 2. Облици сарадње школске и јавне библиотеке. 3. Дан школе као традиционална манифестација. 4. Сарадња библиотекара са учесницима васпитно-образовног процеса. 5. Доследност у класификацији и смештају библиотечке грађе. 6. Принципи индексирања библиотечке грађе – практичан рад. 7. Обрада периодике у школским библиотекам. 8. Дигиталне референсне услуге за кориснике школских библиотека. 9. Деца школског узраста као корисници библиотечких услуга, особе са инвалидитетом – могућности и перспективе.
Циљна групастручни сарaдник у предшколској установи/школи
Број учесника20
Трајањедва дана (16 бодова)