logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

699 2D компјутерска графика – AutoCAD Компетенцијa: K1
Приоритети: 8
ИнституцијаМашинско-електротехничка школа, Зелени Булевар 24, 19210 Бор
КоординаторАлександра Николић, aleksnik@gmail.com, 030/456-022, 062/883-02-66
АуториДушан Стојановић
РеализаториАлександра Николић, Александра Милковски, Љиљана Милићевић
Општи циљевиПримена и увођење савремених CAD програмских пакета у наставни процес
Специфични циљевиПримена AutoCAD-a у пројектовању и изради техничке документације
Садржај и активности 1.Увод. Примена и инсталација програма; Како корисник комуницира са AutoCAD-ом. Менији и палете са алаткама. 2. Дефинисање формата цртежа и избор система дужинских и угловних мера; Дефинисање помоћне мреже и корака миша; Начин задавања команди. 3. Организација елемената цртежа (Layer-i); Дефинисање врста, типа и дебљине линија; Дефинисање фактора размере за испрекидане и осне линије, команда Ltscale. 4. Цртање линије задавањем правца и дужине; Апсолутне, релативне и поларне координате за одређивање положаја тачке у равни. 5. Osnap функције за прецизно погађање тачака на елементима цртежа;Одређивање приказа цртежа на екрану. 6. Draw-meni;Команде за цртање – Circle, Rectangle, Polygon, Arc, Spline. 7. Draw-meni. Команде за цртање – Donut, Ellipse, Point, Divide,Measure. 8. Шрафирање површина; Команда Hatch. 9. Цртање сложених линија; Команда Polyline; Измене сложених линија; Команда Pedit. 10. Унос текста на цртеж; Дефинисање стила писања и избор фонта; Едитовање текста. 11. Modify-meni; Команде за измене елемената цртежа – Erase, Copy, Mirror, Offset, Array. 12. Modify-meni; Команде за измене елемената цртежа – Move, Rotate, Scale, Stretch, Lengthen. 13. Modify-meni; Команде за измене елемената цртежа – Trim, Extend, Break,Chamfer, Fillet, Explode. 14. Рад са блоковима; Формирање блокова; Уметање блокова на цртежу; Разбијање блокова. 15. Одабирање елемената на цртежу; Очитавање вредности са цртежа; Промене карактеристика елемената цртежа. 16. Дефинисање параметара за котирање; Команда Dimension Style. 17. Котирање; Врсте котирања; Едитовање кота. 18. Коришћење базе електричних симбола; Команда AutoCAD Design Center; Учитавање симбола и уношење на цртеж. 19. Веза AutoCAD-a са другим програмским пакетима; Подешавање параметара за штампање цртежа. 20. Израда сложеног техничког цртежа и електричне шеме у АutoCAD-u.
Циљна групанаставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника8-14
Трајањетри дана (24 бода)