logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

698 Хемијски поглед у три димензије Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаУдружење " Креативно учење ", Похорска 18/1, 11070 Нови Београд
КоординаторОлгица Срдић, oljasrdic@gmail.com, 011/260-65-77, 063/824-49-20
АуториРадојка Ђурђевић, Милка Костић, Ружица Ковачевић, Олгица Петровић
РеализаториРадојка Ђурђевић, Милка Костић
Општи циљевиДопринос компетентности наставника; Побољшање квалитета наставе; Унапређење наставе Опште хемије; Популаризација Опште хемије
Специфични циљевиУнапређење наставе Опште хемије; Иновирање наставе; Примена нових наставних метода – интерактивни облик рада са наставницима; Оспособљавање наставника да мотивише ученике за рад на часу; Оспособљавање наставника за самовредновање и вредновање рада ученика; Оспособљавање наставника за развијање решавања конфликтних ситуација; Изграђивање квалитетнијег односа између ученика и наставника, ученика-ученика и родитеља-наставника; Оспособљавање наставника да организује наставу, избор метода и облика рада, тако да знање из хемије буде на нивоу примене и дисциплина буде резултат рада на часу
Садржај и активности 1. Руковођење одељењем. 2. Структура атома. 3. Хемијска веза. 4. Својства супстанце као последице врсте хемијске везе. 5. Извођење одабраних огледа уз интерактивни облик рада са наставницима.
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника25
Трајањетри дана (24 бода)