logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

696 Физика кроз огледе Компетенцијa: K1
Приоритети: 5
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Париске Комуне бб, 18100 Ниш
КоординаторВиолета Тесла, tvioleta@gu.ni.rs, 018/202-300, 069/458-06-30
АуториТатјана Мишић, Марина Најдановић Лукић, Љубиша Нешић
РеализаториТатјана Мишић, Марина Најдановић Лукић
Општи циљевиПостизање квалитетније и занимљивије наставе; Мотивисање наставника за коришћење огледа у настави као основе за дефинисање појмова и закона
Специфични циљевиИстицање значаја и функције огледа у настави Физике; Коришћење различитих визуелних средстава, метода и техника рада у циљу осавремењивање наставе
Садржај и активности 1. Истицање значаја, функције и заступљености демонстрационих огледа у настави физике. 2. Извођење, објашњење и анализа огледа којима се демонстрирају појаве из неколико различитих области физике (светлост, густина, притисак, Њутнови закони). 3. Оглед као проблемски задатак – мерење и израчунавање. 4. Израда припреме за час за дати оглед. 5. Евалуација.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија
Број учесника25
Трајањеједан дан (8 бодова)