logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

695 Управљање заштитом животне средине и одрживим развојем Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаЦентар за едукацију компјутерске и пословне активности "Будућност", Пролетерских Бригада 3, 38232 Липљан
КоординаторНебојша Денић, denicnebojsa@gmail.com, 064/950-23-31, 066/926-82-61
АуториНебојша Денић, Небојша Живић
РеализаториНебојша Денић, Небојша Живић, Шмаковић Енес, Драган Солеша, Гордана Ђорђевић, Живче Шаркочевић, Денић Тања
Општи циљевиСтручна и методичка, примењива едукација кроз ширење “еколошке писмености” у васпитно-образовним установама на Косову и Метохији; Обука васпитача, учитеља и наставника применом мултимедијалних средстава да кроз јачање њихових компетенција у едукацији из области заштите животне средине, екологије и одрживог развоја да активним методама рада утичу на стварање еколошке свести о заштити животне средине, очувања природних богатстава и одрживог развоја
Специфични циљевиЕдукација наставног особља у примени савремених образовних технологија у функцији управљања заштитом животне средине и одрживим развојем, као и побољшању и унапређивању квалитета наставе из ове области, са посебним акцентом на приказу поражавајућег стања животне средине на простору Косова и Метохије, као и мотивација наставника за реализацијом ваннаставних активности из области заштите животне средине и одрживог развоја
Садржај и активности 1. Екологија и заштита животне средине 2. Еколошка свест; Еколошка етика. 3. Отпад и животна средина. 4. Заштита животне средине; Енергија. 5. Одрживи развој. 6. Еколошки проблеми. 7. Еколошка заштита и превентива. 8. Екологија у пракси. 9. Технолошки развој. 10. Рециклажа.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника20-30
Трајањедва дана (16 бодова)