logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

693 Упознај да би знао показати Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаУдружење просветних радника Мађара у Војводини, Ћирпанова 54, 21100 Нови Сад
КоординаторЖолт Лукач, lukacsfoto@gmail.com, 021/548-259, 069/184-91-56
АуториИмре Нађ, Жужана Берталан, Жолт Лукач
РеализаториИмре Нађ, Жужана Берталан, Жолт Лукач
Општи циљевиСтручна помоћ наставном особљу у мешовитој језичкој средини где је тешко доступна стручна литература
Специфични циљевиРазумевање појава везаних за непосредну животну средину; Препознавање негативних појава у човековом односу према животној средини
Садржај и активности 1. Значај птичјег света наше околине и њихова заштита. 2. Живети а не угрожавати – екологија. 3. Лековите биљке (значај и заштита). 4. Водена станишта и њихов значај. 5. Обогаћивање наставних садржаја. 6. Корелација између етнографије, народних обичаја у концепцији занимљивих садржаја. 7. Методолошка упутства за поједине предмете у нижим одељењима.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија
Број учесника25
Трајањетри дана (24 бода)