logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

692 Упознавање света кроз географске појмове у првом и другом циклусу Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање, Немањина 23, 23300 Кикинда
КоординаторДобривој Мартоноши, csukikinda@gmail.com, 0230/404-830, 064/857-92-60
АуториМилан Бојанић, Дубравка Јовановић
РеализаториМирољуб Милинчић, Дубравка Јовановић, Милан Бојанић, Добривоје Мартоноши, Горан Јоксимовић
Општи циљевиСтварање услова за: вертикални трансфер географских знања; сарадњу разредне и предметне наставе ради правилног тумачења географских појмова
Специфични циљевиУпознавање циљева, задатака и стандарда предмета са географским садржајима; Подстицање полазника за размену дидактичког материјала и сарадњу
Садржај и активности а) Предавања: 1. Презентација о трансферу знања из географије од нижих ка вишим разредима основне школе. 2 Методички приступ проучавању локалне средине у нижим и вишим разредима и њихов значај за упознавање географских појмова. 3. Трансфер знања из географије из првог у други циклус и његов значај за остваривање образовних стандарда. б) Радионице: 1. Циљеви и задаци наставних предмета природа и друштво и географија. 2. Проучавање локалне средине у настави и ваннаставним активностима у првом и другом циклусу. 3. Планирање и припремање наставе предмета свет око нас, природа и друштво, географија. Дискусија – стварање услова за покретање нових облика сарадње у установи.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)