logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

691 Унапређивање наставе хемије у школама Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаПриродно-математички факултет, Радоја Домановића 12, 34000 Крагујевац
КоординаторЗоран Ратковић, wor@kg.ac.rs, 034/336-223 локал 223, 064/306-04-00
АуториЗоран Ратковић, Срећко Трифуновић, Александар Теодоровић
РеализаториЗоран Ратковић, Срећко Трифуновић, Александар Теодоровић, Милош Ђуран, Снежана Рајковић, Драгица Тривић, Растко Вукићевић, Зоран Матовић, Борис Фуртула
Општи циљевиПопуларизација и унапређење наставе Хемије; Избором тема и начином извођења покушаће се пробудити веће интересовање код учесника за нова сазнања.
Специфични циљевиПоштовањем педагошких захтева програм ће обухватити обраду лабораторијских експеримената у реалним условима. Обратиће се посебна пажња на коришћење рачунара и могућности које они пружају у настави Хемије.
Садржај и активности 1. Периодни систем елемената. 2. Прича о уреи – како је све почело. 3. Методе одвајања – Хроматографија. 4. Експеримент у настави. 5. Експерименти са супстанцама и прибором из свакодневог живота. 6. Неоргански загађивачи животне средине. 7. Органски загађивачи животне средине. 8.Рециклирање – развијање свести о неопходности рециклирања. 9. Интересантни рачунарски програми и симулације у настави хемије. 10. Оцењивање. 11. Жваке, ксилитол и вештачки заслађивачи. 12. Наркотици и опијати. 13. О тефлону – предности и недостаци.
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)