logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

690 Унапређење наставе географије у основној школи Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаИздавачка кућа "НОВИ ЛОГОС" д.о.о., Цара Душана 48, 11000 Београд
КоординаторАлександра Борисављевић, aleksandra.borisavljevic@logos-edu.rs, 011/263-65-20, 060/800-11-05
АуториНаташа Бировљев, Мирољуб Милинчић, Мирјана Гајић, Снежана Вујадиновић, Дејан Шабић
РеализаториНаташа Бировљев, Мирољуб Милинчић, Мирјана Гајић, Снежана Вујадиновић, Дејан Шабић, Рајко Голић, Ивана Адамов, Марко Јоксимовић
Општи циљевиПодизање нивоа знања, вештина и способности и формирање ставова наставника географије о савременим географским појавама и процесима у земљи и свету
Специфични циљевиИзвођење наставе кроз радионице, корелацијa географије са осталим наукама; Тематско интердисциплинарно планирање у настави; Тимски рад и рад у групама
Садржај и активности 1.Иновације у настави географије. (Уводно предавање о иновацијама у настави географије. Гледање филма са часа географије и секвенционална анализа ученичких и наставничких активности.) Радионица – учесници примењују стечена знања са предавања ради примене у настави. 2. Регионална географија (проширивање знање наставника о савременим истраживањима и проблемима регионалне географије – географски проблеми урбаних регија, природне катастрофе – узроци и последице, алтернативни извори енергије, глобализација и интеграциони процеси у Европи и свету). Радионица – наставници израђују различите типове задатака примењујући стандарде знања и постигнућа за основну школу (узроци и последице географских процеса). 3. Тематско интердисциплинарно планирање у настави географије. Радионица (групни рад) – наставници стичу искуство и оспособљавају се да врше тематско планирање и корелацију између географије и осталих предмета у основној школи. 4. Екологија и настава географије (значај екологије у настави географије путем искуственог учења). Групни рад учесника – припремање, извођење и анализа једног часа у природи (теренска настава).
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа
Број учесника20
Трајањеједан дан (8 бодова)