logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

69 Образовање за мир – Дијалогом до решења Компетенцијa: K3
Приоритети: 1, 6
ИнституцијаНАНСЕН дијалог центар Србија, Милентија Поповића 12/3, 11000 Београд
КоординаторДрагана Шаренгаћа, dragana.ndcserbia@nansen-dialogue.net, 011/213-03-06, 062/628-794
АуториТатјана Поповић, Драгана Шаренгаћа
РеализаториТатјана Поповић, Драгана Шаренгаћа, Ивана Гајовић
Општи циљевиУсвајање вештина и техника конструктивног решавања сукоба, рад на побољшању односа између ученика и наставника, рад на мењању приступа сукобима
Специфични циљевиОспособљавање наставника и ученика за примену техника конструктивног решавања сукоба, усвајање и примену техника у радној пракси, повезивање и сарадњу свих актера важних за успешан образовно-васпитни процес
Садржај и активности 1.Разлика између дијалога и дебате. 2. Шта је дијалог „Нансен“ и како га примењујемо. 3. Комуникацијске вештине. 4. Средства и технике анализе сукоба (Шта је сукоб? Фазе сукоба; Стилови понашања у сукобу). 5.Упознавање са техникама конструктивног решавања сукоба. 6.Средства за анализу сукоба (анализа „Лук“ и мапирање сукоба). 7.Тимски рад. 8. Увод у технике преговарања. 9. Шта је успешно преговарање? 10.Увод у технике медијације. 11.Искуства примене школске медијације на југу Србије.

Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника20
Трајањетри дана (24 бода)