logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

688 Улога наставе географије у формирању личности и еколошке свести ученика Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање, Немањина 23, 23300 Кикинда
КоординаторДобривој Мартоноши, csukikinda@gmail.com, 0230/404-830, 064/857-92-60
АуториМилан Бојанић, Дубравка Јовановић, Мирољуб Милинчић
РеализаториМилан Бојанић, Дубравка Јовановић, Мирољуб Милинчић
Општи циљевиУочавање значаја наставе географије у формирању личности и еколошке свести ученика и улоге наставника у формирању система вредности ученика
Специфични циљевиУношење васпитних елемената за толеранцију, суживот и одговоран однос према окружењу; Упознавање могућности корелације и трансфера географског знања
Садржај и активности 1. Васпитна улога образовања из географије у основној и средњој школи. 2. Методика и значај проучавања локалне средине. 3. Планирање и праћење проучавања локалне средине у настави. 4. Појам и значај еколошког образовања и васпитања; Сагледавање могућности за еколошко васпитање и образовање и развој личности ученика у складу са принципима екологије. Радионице: а) Проучавање локалне средине у редовној настави и ваннаставним активностима. б) Планирање и припремање наставе за остваривање стандарда кроз садржаје из локалне средине. в) Модел припремања наставе географије у складу с принципима еколошке науке.
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)