logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

687 Теме и тестови у настави хемије Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Париске Комуне бб, 18100 Ниш
КоординаторВиолета Тесла, tvioleta@gu.ni.rs, 018/202-300, 069/458-06-30
АуториВања Маниташевић
РеализаториВања Маниташевић, Јелена Анђелковић, Владимир Вучковић
Општи циљевиПобољшање квалитета наставе Хемије у основним и средњим школама
Специфични циљевиАкционо истраживање у Хемији; Формирање уверења о неопходности истраживачког рада у области наставе Хемије; Мултидисциплинарни приступ настави
Садржај и активности 1. Увод – циљеви, исходи и садржаја семинара. 2. Одабране теме из: опште хемије, органске хемије, биохемије, историје хемије и методике наставе хемије (питања учесника, дискусија о одабраним темама и излиставање могућих нових тема). 3. Израда и примена тестова у настави хемије (сврха тестирања, образовни циљеви и циљеви у настави хемије и типове објективних тестова; начин израде различитих типова објективних тестова – сврха, типови, конструкција и израда, и анализа; учесници конципирају по један пример теста са различитим типовима питања, презентација и сумирање резултата сваке групе). 4. Наставник истраживач (појам наставника истраживача и акционо истраживање; начин израде акционог плана истраживања; учесници раде план акционог истраживања за одабрану тему, изештавање група о раду, изношење запажања и дискусија). 5. Задатак за рад – Мини-пројектни рад (израда индивидуалног акционог плана истраживања које ће учесници спровести у својим радним срединама након семинара). 6. Евалуација.
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника24
Трајањеједан дан (8 бодова)