logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

686 Савремени уџбеник у настави физике Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаКреативни центар, Градиштанска 8, 11000 Београд
КоординаторНаталија Панић, natalija.panic@kreativnicentar.rs, 011/382-04-64, 064/110-23-44
АуториСлавољуб Митић, Божидар Николић, Срђан Вербић
РеализаториСлавољуб Митић, Божидар Николић, Срђан Вербић
Општи циљевиОсавремењавање наставе Физике у основним и средњим школама; Подизање нивоа заинтересованости ученика за природне и техничке науке; Стручно усавршавање
Специфични циљевиОбучавање наставника за примену уџбеника и модерних наставних метода; Обука наставника за извођење демонстрационих огледа и огледа помоћу приручних средстава; Оспособљавање за мултимедијално излагање наставних садржаја и проблема у настави Физике; Обука наставника за коришћење образовних стандарда у настави (наставни планови – годишњи и месечни, припреме за час); Обука наставника за креирање питања и задатака за проверу остварености образовних стандарда
Садржај и активности 1. Актуелна питања наставе физике, планови, програми и уџбеници, додатна и допунска настава. 2. Демонстрациони огледи и проблемска настава – Учење путем решавања проблема. Посебна пажња биће посвећена стварању проблемске ситуације помоћу демонстрационих огледа. 3. Коришћење образовних стандарда – планирање наставе, тестови за проверу знања ученика, завршни испит – значење нивоа постигнућа (основни, средњи, напредни); упознавање са стандардима и њиховим карактеристикама; повезаност образовних стандарда с наставним програмом; користи које од увођења образовних стандарда имају школе, наставници, ученици, родитељи, образовни систем у целини итд; улога стандарда у процесу планирања и припремања наставе, коришћење стандарда у процесу праћења ученичких постигнућа; значај примене задатака који мере стандарде у оквиру писмених провера знања. 4. Приказ уџбеника и учила.

Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа
Број учесника20
Трајањеједан дан (6 бодова)