logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

684 Савремене методе у интегрисаној настави физике и хемије у основном и средњем образовању Компетенцијa: K1
Приоритети: 5,6
ИнституцијаПриродно-математички факултет, Трг Доситеја Обрадовића 3, 21000 Нови Сад
КоординаторДушанка Обадовић, dusanka.obadovic@df.uns.ac.rs, 021/485-28-09, 021/459-367
АуториДушанка Обадовић, Мирјана Сегединац
РеализаториИштван Бикит, Дарко Капор, Душанка Обадовић, Маја Стојановић, Мирјана Сегединац, Божидар Вујичић, Милан Пантић, Mилица Павков-Хрвојевић
Општи циљевиЕдукација наставника о савременим методама у интегрисаној настави физике и хемије, у циљу реализације интегрисаних тема у оквиру појединачних, као и изборних предмета. Развијање мотивације ученика за учење интегрисаних садржаја физике и хемије
Специфични циљевиПримена савремених метода, које омогућују поступност у усвајању нових појмова, са акцентом на усвајање концепта научног метода; 4. Увођење једноставних експеримената у свакодневну школску праксу
Садржај и активности Развој појма брзине у физици и хемији.
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)