logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

683 Савремена физика у истраживањима, настави и примени Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаИнститут за физику, Прегревица 118, 11000 Београд
КоординаторМирјана Поповић Божић, bozic@ipb.ac.rs, 011/371-31-27, 065/693-99-71
АуториАлександар Белић, Мирјана Поповић Божић
РеализаториЂорђе Шијачки, Зоран Петровић, Зоран Поповић, Братилсав Маринковић, Мирјана Тасић, Бранислав Јеленковић, Владимир Удовичић
Општи циљевиУпознавање наставника са научно-технолошким садржајима везаним за истраживања у савременој физици
Специфични циљевиСтицање знања и вештина да се ученицима пренесе идеја о значају Физике за савремени живот, нове технологије, медицинску дијагностику, комуникације и културу
Садржај и активности Одабир тема са листе: 1. Квантна механика. 2. Квантне јаме, жице, тачке и њихова експериментална реализација. 3. Бозе Ајнштајн кондензат. 4. Шта је то фотон? Добијање, детекција и мерење брзине појединачних фотона. 5. Де Брољева интерферометрија са великим молекулима. 6. Квантне интерпретације у настави савремене физике. 6. О садржају и циљевима нанонауке и нанотехнологије. 7. Фотоника. 8. Ласери свуда око нас. 9. Фотонични кристали у природи; Структурне боје. 10. Полупроводнички ласери. 11. Холографија. 12. Истраживања атмосфере помоћу лидара. 13. Успорена светлост. 14. Експерименти са увезаним (entangled) фотонима. 15. Физика кондензоване материје. 16. Квантна механика и полупроводничка револуција. 17. Квантна механика и нови материјали. 18. Суперпроводност, високо-температурни суперпроводници. 19. Колосална магнетна отпорност. 20. Квантна теорија магнетизма. 21. Апаратуре за добијање ниских температура. 22. Нискодимензиони системи, графен. 23. Физика елементарних честица и нуклеарна физика. 24. Стандардни модел елементарних честица. 25. Појам масе у класичној, квантној и физици елементарних честица. 26. Учешће српских научника на експерименту АТЛАС и CMS у ЦЕРН-у. 27. Истраживања у нискофонској лабораторији за нуклеарну физику. 28. Физика плазме. 29.Не равнотежне плазме и њихова примена у нанотехнологији. 30. Гравирање интегрисаних кола. 31. Физика човекове околине. 32. Процеси у атмосфери, транспорт и трансформације загађивача (честица и гасова) и утицај на околину. 33. Мерења концентрације озона и испаривих органских једињења. 34. Настава физике. 35. Подстицајна околина за активно учење природних наука. 36. Методе активног учења физике. 37. Компјутерске симулације у настави физике. 38. Истраживања и докторске студије из области наставе физике.
Посете и рад у лабораторијама ће бити усаглашени са темама предавања.
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, директор/помоћник директора
Број учесника20-30
Трајањедва дана (16 бодова)