logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

682 Рука у тесту – Инквајери метод у реализацији научних садржаја од предшколског до средњошколског нивоа Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаИнститут за нуклеарне науке ВИНЧА, П.О.Б 522 11001, 11000 Београд
КоординаторСтеван Јокић, sjokic@vinca.rs, 011/312-07-03, 063/870-66-85
АуториСтеван Јокић, Љиљана Јокић
РеализаториСтеван Јокић, Љиљана Јокић, Драгана Миличић
Општи циљевиУпознати наставнике са Инквајери (IBSE) методом и пружити им потребне и довољне услове за реализацију научног описмењавања сваког ученика
Специфични циљевиПодржавање експерименталног приступ научном образовању у коме се одговор на постављене хипотезе добија заједничким радом ученика и наставника
Садржај и активности 1. Презентација основних идеја Инквајери метода. 2. Упознавање са ресурисма који су стављени на располагање васпитачима, професорима разредне наставе и професорима наука. 3. Симулација рада у одељењу (наставници, учесници семинара, су у улози ученика – добијају потребан материјал и дефинисан проблем који би требало самостално да реше; постављају хипотезу; праве протокол експеримента; реализују експеримент; припремају постер који презентују и дискутују са свим учесницима семинара). По завршетку експерименталног дела семинара предвиђене су: презентације; могућности учешћа у међународним педагошким пројектима; дискусија о искуству оних који наше методе већ примењују у разним пројектима или у оквиру наставе изборних и обавезних предмета у оквиру наставног програма; примедбе, предлози и сугестије у вези нашег пројекта.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, васпитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)