logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

681 Републички семинар о настави физике Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаФизички факултет Универзитета у Београду, Студентски Трг 12-16, 11000 Београд
КоординаторЈаблан Дојчиловић, jablan@ff.bg.ac.rs, 011/715-81-53, 063/273-031
АуториЈаблан Дојчиловић, Душанка Обадовић, Иван Дојчиновић
РеализаториДушанка Обадовић, Илија Савић, Вера Бојовић, Jаблан Дојчиловић, Мићо Митровић, Милан Ковачевић, Саша Ивковић, Љиљана Иванчевић, Драгана Милићевић, Мирјана Поповић Божић, Иван Дојчиновић, Стеван Јокић
Општи циљевиСтручна и научна едукација наставника Физике
Специфични циљевиУпознавање наставника с различитим методама рада које се примењују у настави Физике, а омогућују ученику поступност (од простијег ка сложенијем) у усвајању нових појмова; Обезбеђивање очигледности у излагању наставних садржаја увођењем различитих типова експеримената (демонстрациони, класични, једноставни...) у наставу Физике у основним и средњим школама
Садржај и активности 1. Предавање о Нобеловој награди из физике. 2. Научно-стручна предавања из актуелних области физике. 3. Радионице (једноставни експерименти, учила, истраживачке методе, стандарди, тестови знања). 4. Стручни радови приказани у постер секцији. 5. Трибине везане за унапређивање планова и програма наставе. 6. Изложбе наставних средстава и учила.
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)