logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

680 Проблемска настава природе и друштва Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац, Сестре Јањић 6, 34000 Крагујевац
КоординаторЗорица Николић, czsukg@gmail.com, 034/335-991, 069/295-18-29
АуториИван Миловановић
РеализаториИван Миловановић, Зорица Филиповић, Маја Миловановић
Општи циљевиУнапређење васпитно-образовног рада кроз јачање професионалних компетенција наставника и осталих учесника наставног процеса
Специфични циљевиУсавршавање компетенција наставника; Оснаживање наставника за примену проблемске наставе природе и друштва; Размена искустава и примера добре праксе
Садржај и активности 1. Уводне активности. 2. Од традиционалне до савремене организације наставног процеса – предавање, објашњавање и истраживање. 3. Основни појмови проблемске наставе. 4. Етапе часа проблемске наставе. 5. Симулација (демонстрација) часа проблемске наставе. 6. Артикулација часа природе и друштва по проблемском моделу рада. 7.Проблемска настава природе и друштва – захтеви и могућности. 8. Завршне и евалуативне активности.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)