logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

68 Обрада тема васпитног рада путем радионица у домовима ученика Компетенцијa: K3
Приоритети: 6
ИнституцијаЦентар за примењену психологију, Ђушина 7/3, 11000 Београд
КоординаторНина Репац, nina@dps.org.rs, 011/323-29-61, 063/605-980
АуториБранкица Ристић, Тијана Папић
РеализаториБранкица Ристић, Тијана Папић
Општи циљевиОспособљавање васпитача у домовима за самостално осмишљавање и извођење радионица по темама васпитног рада ради јачања професионалних капацитета
Специфични циљевиОспособити васпитаче да креирају радионицу по циљевима васпитне теме; Мотивисати васпитаче у примени нових знања на пољу интерактивног рада са младима
Садржај и активности 1. Искуство у реализацији Програма васпитног рада у дому ученика (Колико често се у обради васпитних тема користе радионице на начин на који препоручује Програм васпитног рада? Које се теме најчешће обрађују?). 2. Предуслови за активно учење (стилови учења, базични услова за интерактиван рад са младима). 3. Планирање корака (детаљно планиране радионице, формулисање циљева на задате теме из Програма васпитног рада). 4. Структурисање активности (дефинисање активности –динамика, техника, начина рада) 5. Технике у радионичарском раду 1 (радни задатак – једна група једна техника). 6. Технике у радионичарском раду 2. (играње улога по задатом сценарију како би васпитач разумео технику, процес који се одвија у групи која глуми и научи да заштити интегритет свих учесника). 7. Правила у радионици и правила у дому (упоређивање најчешћих правила радионице са правилима у домовима ученика). 8. Давање повратне информације. 9. Васпитач групе као водитељ радионице (анализирање особина доброг водитеља радионице и однос између улоге васпитача и улоге водитеља радионице). 10. Вештине презентације (карактеристике добре презентације; осмишљавање и приказивање презентације). 11. Групна динамика и тешкоће у раду са групом. 12. Начини евалуирања радионице и васпитног-образовних исхода (значај евалуација, начини на које се могу вредновати исходи обрада васпитно-образовних тема у дому ученика). 13. Самостално креирање радионица о темама васпитног рада ( радионица о теми по избору из Годишњег програма васпитног рада). 14. Евалуација.
Циљна групаваспитач у дому ученика, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника25
Трајањедва дана (16 бодова)