logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

679 Природно-географско-вегетацијске карактеристике и етно траг југоисточне Србије Компетенцијa: K1
Приоритети: 5
ИнституцијаОШ „Свети Сава“ - Ниш, Париске Комуне бб, 18100 Ниш
КоординаторЉубисав Стојановић, etnotragjelasnica@medianis.net, 018/464-91-25, 064/990-83-07
АуториМиливоје Маћејка, Марија Марковић, Данило Радић, Љубисав Стојановић, Јелица Драшковић, Владимир Манић
РеализаториМиливоје Маћејка, Марија Марковић, Данило Радић, Љубисав Стојановић, Јелица Драшковић, Владимир Манић
Општи циљевиОспособљавање наставника за проучавање биљног и животињског света и примену лековитог биља у народној медицини; Оспособљавање наставника за проучавање географских и етно вредности; Оспособљавање наставника за мотивацију ученика за брже, лакше и ефикасније читање, писање и учење; Оспособљавање наставника за развој сеоског етно туризма и одрживи развој сеоских средина; Примена фото и видео записа у настави; Планирање и извођење еколошких екскурзија у парковима природе
Специфични циљевиОспособљавање наставника за проучавање биљног и животињског света и примену лековитог биља у народној медицини; Оспособљавање наставника за проучавање географских и етно вредности; Оспособљавање наставника за мотивацију ученика за брже, лакше и ефикасније читање, писање и учење; Оспособљавање наставника за развој сеоског етно туризма и ордживи развој сеоских средина; Примена фото и видео записа у настави
Садржај и активности 1. Теоретски део – предавања са видео-презентацијом. 2. Теренски рад – истраживање и проучавање биљака и других садржаја. 3. Образовне радионице.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, васпитач у предшколској установи
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)