logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

678 Примена ректификације – школска ректификациона колона Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаХемијско - технолошка школа, Максима Горког 53, 24100 Суботица
КоординаторЛидија Шљапић, joci@024wifi.net, 024/644-107, 064/291-53-22
АуториМарија Михалек, Иванка Башић Палковић, Атила Перна
РеализаториМарија Михалек, Иванка Башић Палковић, Атила Перна, Зденка Војнић Тунић
Општи циљевиСтицање практично примењивих знања и умећа кроз извођење вежбе из ректификације на школској ректификационој колони
Специфични циљевиУпознавање са начином рада уређаја – школске ректификационе колоне – интерпретирање принципа ректификације
Садржај и активности 1. Појам ректификације. 2. Примена ректификације. 3. Добијање алкохола. 4. Ректификационе колоне. 5. Теоријски под. 6. Колоне са звонастим подовим. 7.Колоне са ситастим подовима. 8. Колоне са пуњењем. 9. Рефлуксни однос. 10. Начин рада ректификационе колоне – дисконтинуалне – континуалне. 11. Дисконтинуална ректификациона колона (коришћење у индустрији при сепарацији малих количина материјала, када се састав полазне смеше често мења, при сепарацији и пречишћавању високовредних специјалних хемикалија у низу хемијских процеса); Дисконтинуална ректификација може да се води на два начина – ректификација при константном саставу дестилата и ректификација при константном рефлуксном односу. 12. Континуална ректификациона колона. 13. Школска ректификациона колона – опис шема, начин рада. Вежба 1 – Одређивање броја теоријских подова и ефикасности ректификационе колоне при раздвајању смеше вода-етилалкохол. Вежба 2 – Одређивање концентрације етилалкохола на подовима ректификационе колоне . Вежба 3 – Добијање винског дестилата. Након сваке вежбе анализа задатка, израда задатка, резултати рада.
Циљна групанаставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника15-18
Трајањедва дана (16 бодова)