logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

677 Практикум из микробиологије Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаДепартман за биологију и екологију, Природно - математичког факултета у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића 2, 21100 Нови Сад
КоординаторАлександар Јаношев, biologija@dbe.uns.ac.rs, 021/485-26-95, 064/299-52-99
АуториПетар Кнежевић
РеализаториОлга Петровић, Јелица Симеуновић, Верица Алексић, Миливоје Петрушић
Општи циљевиСтицање теоријског и практичног знања наставника везаних за микробиолошке технике и методе, посебно оне новије са којима се нису сусрели током досадашњег образовања
Специфични циљевиСтицањем одговарајућих знања наставници и професори биологије и екологије биће оспособљени за стручни рад у области микробиологије, што ће омогућити увођење појединих практичних вештина у редовну и/или додатну наставу, са крајњим циљем да се повећа ангажованост ученика у оквиру наставних јединица из ове, али и других области биологије.
Садржај и активности 1. Стерилизација и дезинфекција. 2. Морфологија и структура бактеријске ћелије; Микробиолошки препарати и микробиолошке боје; Нативни, просто и сложено бојени препарати. 3. Врсте микроскопа и микроскопирање; Директне методе одређеивања бројности бактерија. 4. Гајење бактерија – хранљиве подлоге и услови култивације; Индиректне методе одређивања бројности бактерија. 5. Метаболички диверзитет и репрезентативне физиолошке групе микроорганизама – Колона Виноградски. 6. Биохемијски тестови у микробиологији. 7. Променљивост микроорганизама; Молекуларне методе у микробиологији. 8. Патогеност микроорганизама; Методе испитивања осетљивости микроорганизама на антибиотике.
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)