logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

675 Планета Земља: минерали, стене, руде – од појаве до рудног богатства Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаПриродно-математички факултет Ниш, Вишеградска 33, 18100 Ниш
КоординаторРужица Николић, ruzicanf@gmail.com, 018/514-882, 063/462-895
АуториРужица Николић, Иван Филиповић, Татјана Анђелковић
РеализаториРужица Николић, Иван Филиповић, Татјана Анђелковић, Ненад Крстић
Општи циљевиПодизање нивоа информисаности наставника природних наука о грађи планете Земље, минералним ресурсима и њиховој дистрибуцији на Земљи
Специфични циљевиДемонстрација експеримената идентификације минерала и стена; Развијање интердисциплинарног приступа наставним темама; Теренски и лабораторијски рад
Садржај и активности 1. Састав и структура Земље. 2. Како настају стене; Врсте стена. 3. Површинско разлагање стена и минерала; Настанак и типови земљишта. 4. Минерали; Особине, структура, кристали. 5. Врсте минерала. 6. Геолошке и геоморфолошке карте и савремени приступ њихове израде дигитализованим путем. 7. Рудно богатство Србије.
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)