logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

674 Органска хемија под лупом Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаУдружење " Креативно учење ", Похорска 18/1, 11070 Нови Београд
КоординаторОлгица Срдић, oljasrdic@gmail.com, 011/260-65-77, 063/824-49-20
АуториРужица Ковачевић, Драгана Милић, Миомир Ранђеловић, Олгица Срдић
РеализаториМиомир Ранђеловић, Радојка Ђурђевић, Олгица Срдић
Општи циљевиДопринос компетентности наставника; Побољшање квалитета наставе; Унапређење наставе Органске хемије; Популаризација Органске хемије;
Специфични циљевиунапређење наставе Органске хемије; Иновирање наставе; Примена нових наставних метода; Интерактивни облик рада са наставницима; Оспособљавање наставника за самовредновање и вредновање
Садржај и активности 1. Структура органских молекула. 2. Разноликост органских једињења. 3. Структура органских молекула и типови органских реакција. 4. Структура својства и примена органских једињења. 5. Синтеза, изоловање, пречишћавање и идентификација органских једињења.
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника25
Трајањетри дана (24 бода)