logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

673 Од игре до науке и натраг – учимо кроз експеримент Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Горанска бб, 11300 Смедерево
КоординаторСања Недељковић, snedeljkovic@rcsmed.edu.rs, 026/619-906, 062/788-718
АуториЈелена Тасић
РеализаториЈелена Тасић, Горан Тодоров Филиповић, Дамјан Станковић, Александра Ивановић, Татјана Димитријевић, Соња Милетић
Општи циљевиУпотреба огледа као средства развоја стваралачких способности, мотивације за учење и оспособљавања за самостално учење и образовање током целог живота
Специфични циљевиПодстицање радозналости и критичког мишљења; Развијање способности за активно стицање и примену знања; Развијање свести о сопственим способностима
Садржај и активности I. Уводни део. II. Предавање „Експеримент у настави физике“. Радионица 1 – „Електрицитет и магнетизам“. Демонстрациони огледи – Полови магнета и њихово узајамно деловање; Добијање вештачких магнета; Магнетна индукција; Линије силе магнетног поља; Утицај средине на магнетно поље; Утицај температуре на магнетно поље (вртешка); Утицај механичких потреса на магнет; Статички електрицитет; Лајденска боца; Лимун као батерија; Кретање јона у атмосфери. Дискусија и предлози сценарија часова. Радионица 2 – „Притисак“. Демонстрациони огледи: 1. Притисак чврстих тела (зависност од силе и површине); 2. Притисак у течностима (Паскалов оглед); 3. Хидростатички притисак; 4. Модел хидрауличне дизалице; 5. Атмосферски притисак (свећа под водом, сув папир у посуди са водом, надувајте балон у боци, папир држи воду); 6. Херонов водоскок; 7. Усисајте воду у боцу; 8. Бернулијев принцип – како ствари лете; 9. Бернулијев принцип – лоптице у ваздушној струји; 10. Бернулијев принцип – приближите балоне. Дискусија и предлози сценарија часова. Радионица 3 – „Светлост“. Демонстрациони огледи: 1. Праволинијско простирање светлости; 2. Сенка и полусенка, помрачења; 3. Закон одбијања светлости (пишите тајним писмом); 4. Закон преламања светлости; 5. Тотална рефлексија (нестајући новчић, савијте светлосни зрак); 6. Дисперзија светлости (дуга у чаши); 7. Преламање светлости кроз сочива (флаша као сочиво); 8. Оптичке мане ока (далековидост и кратковидост, Брегов модел ока); 9. Како видимо боје (рефлектована и пропуштена светлост – светлосни филтери). Дискусија и предлози сценарија часова. Радионица 4 –„Топлота“. Демонстрациони огледи: 1. Рециклирање лименке (топлота и атмосферски притисак); 2. Провођење топлоте (епрувета са ледом и водом); 3. Провођење топлоте (Запалити или не?); 4. Кључање воде на сниженом притиску; 5. Апсорпција зрачења (Која тела боље апсорбују, црна или бела?); 6. Струјање топлоте (кутија са цевима, спирала изнад извора топлоте). Дискусија и предлози сценарија часова. Радионица 5 – „Кретање“. Демонстрациони огледи: 1. Инертност (куглица у чаши); 2. Трећи Њутнов закон (новчић и картон, балон као ракета – реактивно кретање); 3. Други Њутнов закон, сила трења (трка тегли на хоризонталној и равној подлози); 4. Слободан пад, бестежинско стање; 5. Руб Голдбергова машина. Дискусија и предлози сценарија часова. Радионица 6 – „ Припрема за час“; Израда паноа са припремом за час по избору учесника (коришћење огледа, метода и облика рада по избору учесника); Презентација паноа. Дискусија (анализа радова, предлози, сугестије...).
III. Евалуација
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)