logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

672 Огледи на животињама без животиња Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаОрганизација за поштовање и бригу о животињама - ОРКА, Рисанска 1/I, 11000 Београд
КоординаторКатарина Новаковић, katarina.novakovic@orca.rs, 064/220-1455
АуториЗоран Тодоровић, Катарина Новаковић
РеализаториВесна Стевуљевић, Мартин Распор
Општи циљевиРазвијање мотивације за учење и унапређивање квалитета наставе биологије применом интерактивних метода у настави
Специфични циљевиУпознавање учесника о савременим методичким средствима која замењују огледне животиње у извођењу вежби из биологије
Садржај и активности а) Уводна активност (радионица). б) Уводна предавања: 1. Историјат коришћења огледних животиња у образовању. 2. Основе добробити и заштите животиња у огледима 3.Коришћење информационо-комуникационе технологије у настави биологије и других иновативних метода и средстава за учење. 4. Практичан рад (филм и групни рад) – представљање шест актуелних и квалитетних компјутерских програма из области биологије и практичан рад на њима; осмишљавање наставне јединице користећи компјутерски програм; идентификација наставних јединица у којима је могуће применити савремене метод наставе (групни рад).
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника8-20
Трајањеједан дан (6 бодова)