logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

671 Обука наставника за примену „Зеленог пакета“ Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаСавез учитеља Републике Србије, Дечанска 6/3, Поштански Фах 74, 11000 Београд
КоординаторМарија Максимовић, marija.maksimovic@surs.org.rs, 011/324-53-85, 064/644-53-78
АуториЗорица Кораћ
РеализаториАлбина Холод, Бранка Шегрт, Дејан Цакић, Ивана Благојевић, Ивана Томашевић, Марина Дрндарски, Весна Картал, Зора Дешић, Зденка Миливојевић, Зорица Кораћ, Зорица Лазић, Зорица Петровић, Слободан Живковић
Општи циљевиПодршка наставницима да применом „Зеленог пакета“ интегришу у наставни процес активности које се односе на очување животне средине и одрживи развој
Специфични циљевиУпознавање са кључним темама одрживог развоја, могућностима обраде тема употребом Зеленог пакета, као и оснаживање за креирање нових активности
Садржај и активности 1. Упознавање са компонентама Зеленог пакета – Водич за наставнике (комплетом штампаног материјала), игра Дилеме, ЦД и видео-материјал. 2. Стицање знања о изради наставних планова (структура, како се користи на часу и пример једног наставног плана). 3. Демонстрација активности путем илустративних практичних примера из различитих лекција. 4. „Дилема игра“ – методичка упутства за реализацију игре на часу (приказивање филма). 5. Упутства и објашњења начина на који се може корисити ЦД „Зелени пакет“ у настави. (Наставницима ће бити подељени ЦД-ови, како би их проучили уз асистенцију водитеља.) 6. Групни рад у оквиру ког наставници практично примењују стечена знања и презентују резултате.
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа
Број учесника30
Трајањеједан дан (6 бодова)