logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

670 Обновљиви извори енергије у функцији одрживог развоја Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаЕколошко образовни центар ЕКОС, Саве Ковачевића 7/6, 35250 Параћин
КоординаторAнђелка Милановић, angiepn@gmail.com, 035/570-319, 063/891-83-60
АуториДраган Марковић, Анђелка Милановић, Владимир Јанковић
РеализаториДраги Антонијевић, Гордана Дражић, Дубравка Јовичић, Горан Васић, Давер Селимовић
Општи циљевиДа образује и оспособи наставнике да на пољу екологије овладају вештинама препознавања проблема и дају решења у области одрживог коришћења енергије
Специфични циљевиПодигнут ниво знања; Вештина и свести о значају ж. средине; Усвајање метода одрживог коришћења енергије; Оспособљавање наставника за преношење знања
Садржај и активности 1. Одрживи развој као цивилизацијска опција даљег развоја, методе имплементације одрживог развоја, екосистемски приступ у одрживом развоју, програм и стратегија одрживог развоја на локалном и регионалном нивоу. 2. Врста енергената (фосилна и обновљива); Утицај фосилних горива на климатске промене и феномен "стаклене баште". 3. Извори енергије који представљају алтернативу класичним енергетским технологијама заснованим на фосилним горивима; процеси и уређаји који омогућавају коришћење обновљивих извора енергије; еколошка и техноекономска оправданост коришћења обновљивих извора енергије.
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (6 бодова)