logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

67 Ни црно ни бело/стратегијe за инклузију и сензитивизација за потребе деце из oсетљивих група Компетенцијa: K3
Приоритети: 2
ИнституцијаЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Дринчићева 30, 11000 Београд
КоординаторЗорица Трикић, ciip-zorica@sbb.rs, 011/322-39-09
АуториЈелена Врањешевић, Зорица Трикић
РеализаториЈелена Врањешевић, Зорица Трикић, Тамара Томашевић, Божидар Николић, Коруга Драгана, Олга Лакићевић, Никола Дувњак, Мирослава Марјановић, Драгана Јовановић, Ана Арсенијевић, Сања Печењковић
Општи циљевиПодршка и активирање образовних институција за деловање у правцу инклузивности
Специфични циљевиРазвијање стратегија у односу на изворе предрасуда и дискриминације у образовној институцији са посебним акцентом на ставове и понашања запослених
Садржај и активности 1. Промене – парадигме трансформације и толеранције. 2. Механизми настајања стереотипа и предрасуда. 3. Разумевање стереотипа и предрасуда – модел ДИВ. 4. Дискриминација и опресија – механизми настајања и одржавања. 5.Кругови насиља – улоге у дискриминацији и насиљу. 6. Образовни контекст и дискриминација – имлицитна и експлицитна дискриминација. 7. Децентрација. 8. Koмпетитивни индивидуализам – исте и различите стартне позиције и њихов ефекат на школовање. 9. Искуства аутсајдера. 10. Развој интеркултуралне осетљивости. 11. Развој културног идентитета. 12. Потребе мањиских и маргинализованих група. 13. Изградња савезништва, креирање инклузивног образовног контекста (елементи партиципативне драме).
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)