logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

669 Неорганска хемија под лупом Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаУдружење " Креативно учење ", Похорска 18/1, 11070 Нови Београд
КоординаторОлгица Срдић, oljasrdic@gmail.com, 011/260-65-77, 063/824-49-20
АуториРадојка Ђурђевић, Милош Милчић, Милка Костић, Олгица Срдић
РеализаториРадојка Ђурђевић, Милош Милчић, Милка Костић
Општи циљевиДопринос компетентности наставника; Побољшање квалитета наставе; Унапређење наставе Неорганске хемије; Популаризација Неорганске хемије
Специфични циљевиунапређење наставе неорганске хемије; Иновирање наставе; Примена нових наставних метода; Организација додатног рада; Интерактивни облик рада са наставницима; Оспособљавање наставника да мотивише ученике за рад на часу; Оспособљавање за
Садржај и активности 1. Кратак историјат неорганске хемије. 2. Занимљивости о појединим елементима и значајним неорганским једињењима. 3. Занимљиви огледи, испитивање особина неорганских супстанци које имају важно место и велику примену у савременом животу и модерној технологији. 4. Мотивација ученика – кроз реализацију наставних садржаја – номенклатура неорганских једињења, базе, киселине, соли, њихова својства, примена и значај. 5. Самовредновање. 6. Вредновање рада ученика кроз реализацију наставних садржаја – преглед елемената изабране групе периодног система, њихових једињења, значаја и примене. 7. Подстицање ученика на смислене активности – на изабраним неорганким једињењима повезати састав, структуру и својства супстанце.
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника25
Трајањетри дана (24 бода)