logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

668 Научници у школи Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V, 37000 Крушевац
КоординаторЈасминка Качник - Хоовер, naucniciuskoli@gmail.com, 063/705-28-53
АуториЈасминка Качаник Хоовер
РеализаториЈасминка Качаник Хоовер, Саша Јевтић
Општи циљевиРазвијање мотивације за учење, науку и технологију; Унапређивање наставничких метода наставе кроз експерименте и мултидисциплинарни приступ
Специфични циљевиОспособљавање наставника да код ученика развијају знатижељу, постављају логичка питања и науче да кроз истраживање повежу науку са светом који их окружује
Садржај и активности 1. Постављање и одабирање активности, експеримената, научних радионица, посебних ефеката и визуелних помагала за рад са ученицима и са ученицима са посебним потребама. 2. Представљање радног материјала. 3. Начин презентација и њихова примена. 4. Стилови поставке и њихова веза са узрастом и потребама ученика. 5. Креирање радних свески.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа
Број учесника15-30
Трајањедва дана (16 бодова)