logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

667 Наука за све – Традиционалне и савремене методе предавања наука у млађим и старијим разредима Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаУдружење физичара ''Омега'' Ниш, Војводе Гојка 50/11, 18100 Ниш
КоординаторСлавољуб Митић, smitic61@ptt.rs, 018/576-789, 065/891-52-18
АуториВладан Ал. Младеновић, Славољуб Митић
РеализаториВладан Ал. Младеновић, Славољуб Митић, Југослав Ђорђевић, Дарко Симић
Општи циљевиОсавремењавање научног образовања, ефикасније поучавање наука, повећање заинтересованости ученика за природне и техничке науке, примена стандарда
Специфични циљевиОбука наставника за примену: активних истраживачких и пројектних метода; савремених технологија; стандарда у образовању
Садржај и активности 1. Научно описмењавање деце Инквајери методом: Принципи и велике идеје научног образовања; Научно описмењавање деце Инквајери методом и пројекат „Руке у тесту“; Радионица – „Руке у тесту“; Ваннаставне активности и пројекти у настави науке у основној школи – Фестивали науке, Фибоначи, Ератостен, Гринвејв; Радионица – Мали огледи. 2. ИКТ и рачунари у настави природних наука (у зависности од предзнања и избора полазника бирају се две од четири радионица типа Б): Рачунари у настави природних наука. Б1) Радионица – Презентација у природним наукама Поуерпоинт и/или Прези; Б2) Радионица – Фотографија и филм у настави – Фотостори и/или Мувимејкер. Б3) Радионица – Програми за снимање садржаја екрана – креирање приручника (Снегит, Јинг,..); Б4) Радионица – „PhET“; Интернет ресурси и симулације; Радионица – Преузимање и постављање видео-материјала на интернет, креирање налога и рад на Јутјубу, Тичерстјубу... 3. Стандарди у настави природних наука: Стандарди у образовном систему Србије; Образовни стандарди за крај основног образовања; Образовни стандарди за крај првог циклуса; Стандарди квалитета рада установа; Стандарди компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја. Радионица – Израда задатака за проверу образовних стандарда за одабрани предмет; Округли сто „Стандарди у образовном систему Србије“. 4. Евалуација програма и завршне активности.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, васпитач у предшколској установи, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањетри дана (20 бодова)