logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

666 Наставна секција из хемије Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаСрпско хемијско друштво, Карнегијева 4/3, 11000 Београд
КоординаторВера Ступљанин, office@shd.org.rs, 011/337-04-67, 064/979-09-94
АуториДрагица Тривић
РеализаториДрагица Тривић, Катарина Путица, Милка Костић, Василије Планић
Општи циљевиУнапређивање компетенција наставника хемије ради успешног испуњавања различитих улога
Специфични циљевиOспособљавање да се избором метода наставе и учења, планирањем наставних ситуација и активности ученика постижу циљеви и стандарди постигнућа и мотивисаност ученика, као и да се тај процес прати и подржава формативним проверавањем
Садржај и активности 1. Циљеви наставе и учења хемије у основној и средњим школама. 2. Стандарди ученичких постигнућа. 3. Методе наставе и учења хемије. 4. Формативно и сумативно проверавање постигнућа.
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника30
Трајањедва дана (14 бодова)