logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

665 Мостови од знања – четири моста од света око нас до природних наука Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаБиолошко друштво ''др Сава Петровић'', Вишеградска 33, 18100 Ниш
КоординаторТатјана Михајилов, nis_mikrobi@yahoo.com, 018/576-931, 063/104-51-63
АуториТатјана Михајилов – Крстев
РеализаториТатјана Михајилов–Крстев, Душанка Китић, Драгољуб Димитријевић, Наташа Мартић-Бурсаћ, Јелена Матејић, Наташа Ћирић
Општи циљевиУнапређивање васпитно-образовног процеса; Јачање професионалних капацитета запослених
Специфични циљевиЕфикасно и креативно увођење предмета природних наука у основним школама, као и нови начини интерпретације и евалуације градива из тих предмета у средњим школама; Развој интересовања код ученика за природне науке применом концепта учења кроз игру; Интегрисање експерименталног рада као неодвојиве целине од процеса учења; Нова дидактичка средства – идеје из образовне праксе
Садржај и активности а)Теоријски део: 1. Израда сценарија за час инерактивне наставе. 2.Упознавање са методамa рада у настави које су базиране на игри и експерименту као великом потенцијалу за развој интересовања и позитивног става према природним наукама. б) Радионице: 1. Откључај врата. 2. Слагалица. 3. Мапе ума. 4. Од раскршћа два путића... 5. Експериметиграјсе 6. Капа Шерлока Холмса 7. Луди научник 8. Моделирање. 9. „2 бабе и 3 жабе...“ 10. Куд ја стадох ти продужи... 11. Порота. 12. Бескрајна прича. 13. Списак жеља. 14. Табу тема. 15. Слајдовање. 16. Face(nature)book- 17. „Изcoolирај“ – активности за релаксацију (Ум или срећа, Пандорина кутија, Тајно оружје...). 18. Уметнички кутак. 19. Да те питам? – нови начини евалуације. 20 Евалуација на крају семинара и након примене описаних активности у образовној пракси.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија
Број учесника20-30
Трајањедва дана (16 бодова)