logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

664 Мозак и учење Компетенцијa: K1
Приоритети: 5
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Париске Комуне бб, 18100 Ниш
КоординаторВиолета Тесла, tvioleta@gu.ni.rs, 018/202-300, 069/458-06-30
АуториСлађана Угреновић, Иван Јовановић, Јелена Анђелковић
РеализаториСлађана Угреновић, Иван Јовановић, Јелена Анђелковић
Општи циљевиУнапређивање процеса учења разумевањем физиолошких процеса у мозгу
Специфични циљевиОснаживање наставника за стицање нових знања из области физиологије нервног система и учења; Мултидисциплинарни приступ учењу
Садржај и активности 1. Нервни систем – Основна структурна и функционална организација ЦНС-а; Физиолошке основе преноса сигнала у ЦНС-у; Биохемијске основе преноса сигнала у
ЦНС-у. 2. Анатомска локализација структура мозга укључених у когнитивне функције – Говор и језик; Пажња; Учење, памћење, мишљење; Најчешћи поремећаји когнитивних функција код школске деце. 3. Учење и настава – два лица једног процеса; Неуронска основа учења; Подручја, врсте и методе учења, примање, обрада и употреба информација; Стварање новог трансдисциплинарног приступа разумевању учења и развијање отворености према сталном учењу; Утицај емоција на когнитивне функције.
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника15-30
Трајањеједан дан (8 бодова)