logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

663 Методичка организација наставе чувара природе од 1. до 6. разреда основне школе Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаОШ "Михајло Пупин", Краља Александра 38, 21100 Ветерник
КоординаторВесна Милетић, pd.osmihajlopupin@gmail.com, 021/821-035, 060/606-25-61
АуториВесна Милетић, Даница Коцевска
РеализаториВесна Милетић, Даница Коцевска, Јован Коцевски
Општи циљевиПодршка наставницима за припремање наставе чувара природе уз избор метода и облика рада који подстичу активност и мотивацију ученика у остваривању циљева и задатака предмета
Специфични циљевиЕдукација наставника за креирање оперативних планова уз избор адекватних метода; Развој сарадње наставника и учитеља; Упућивање наставника у припреме за активности ученика које подстичу истраживање и логичко закључивање (радионица, лабораторијсих вежби, еколошких акција, рада на терену и др.) и развијају еколошку свест и деловања код ученика по принципима одрживог развоја
Садржај и активности 1. Увод, циљеви семинара. 2. Како урадити план, уочавање спиралне повезаности садржаја и корелације са другим предметима. 3. Избор метода, облика рада и материјала (техника „облак“, учесници на задати садржај предлажу методе, облике и материјале за рад, а затим своја решења допуњују новим предложеним методама и облицима рада из презентације водитеља). 4. Планирање активности ученика у складу са темом (учесници бирај активности ученика у складу са темом – „кафе техника“). 5. Облици организације наставе – радионице, лабораторијске вежбе, еколошке акције, теренски рад, еколошки квизови, тематске изложбе, пројекти. 6. Резиме и договор о сарадњи 7. Евалуација.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)