logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

662 Методика реализације садржаја из информатичких технологија у основном и средњем образовању Компетенцијa: K1
Приоритети: 8
ИнституцијаДруштво наставника техничког образовања Србије, Београд, Тимочка 18, 11000 Београд
КоординаторДраган Голубовић, golubd@tfc.kg.ac.rs, 011/219-44-54, 063/827-52-24
АуториДраган Голубовић
РеализаториДраган Голубовић, Предраг Ружичић, Синиша Ранђић, Радомир Славковић, Жељко Папић, Иван Милићевић, Зоран Јестровић
Општи циљевиИновирање знања наставника техничког и информатичког образовања, информатике, физике и стручних предмета из базних информатичких технологија; Иновирање знања наставника у области примене информатичких технологија у техници и технологији
Специфични циљевиПовећање ефикасности наставе применом знања из садржаја информатичких технологија; Оспособљавање наставника за примену интерактивних модела наставе; Иновирање знања у области управљања рачунаром; Иновирање знања у области савременог транспорта и комуникација; Упознавање са компјутерски управљаним машинама; Стицање основних знања из роботике; Упознавање са мултидисциплинарним мехатроничким системима подржаним информатичким технологијама; Развијање способности наставника за реализовање наставе у којој ће активност ученика бити савремена, истраживачка и што практичнија (моделирање); Стварање основа за даље усавршавање наставника и подизање квалитета наставе у основним школама
Садржај и активности 1. Информатичке технологије у основном и средњем образовању. 2. Екологија у ери информатичких технологија. 3 Развој информатичких технологија – материјали (композити, спец. материјали ...); микроелектроника (IC, CPU ...); ласерска техника (CD, DVD ...); магнетни медији (магнетне траке, дискете, дискови...); PC рачунари; еволуција програмирања; мобилна телефонија; интернет комуникације; GPS мрежа; GEO комуникације преко сателита и др. 4. Управљање рачунаром – аутоматика у ери информатичких технологија; интерфејс технологије – широк спектар примене; школски едукативни интерфејс за управљање светлошћу, звуком, електромоторм, аутоматима/роботима са осам параметара у реалном времену. 5. CAD, CAM технологије. 6. Роботи и манипулатори; Мехатроника као нови приступ у техничким системима.
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)