logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

661 Методика наставе техничког и информатичког образовања – прaктични примери Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаДруштво наставника техничког образовања Србије, Београд, Тимочка 18, 11000 Београд
КоординаторДраган Голубовић, golubd@tfc.kg.ac.rs, 011/219-44-54, 063/827-52-24
АуториДраган Голубовић
РеализаториДраган Голубовић, Синиша Ранђић, Жељко Папић, Иван Милићевић, Зоран Јестровић
Општи циљевиИновирање знања наставника из методике реализације техничког и информатичког образовања; Коришћење савремених метода у настави ТИО; Мултимедији у настави ТИО
Специфични циљевиПовећање ефикасности наставе применом знања из методике наставе; Оспособљавање наставника за примену интерактивних модела наставе; Иновирање знања и методике наставе у области: Графичке комуникације, Машине и механизми, Електротехника, Електроника и телекомуникације, Информатичке технологије, Управљање рачунаром; Развијање способности наставника за реализовање наставе у којој ће активност ученика бити савремена, истраживачка и што практичнија (моделирање); Стварање основа за даље усавршавање наставника и подизање квалитета наставе у основним школама
Садржај и активности 1. Методика наставе – Графичке комуникације базни језик у техници – теоријске основе, софтвери и практични примери реализације вежби. 2. Методика наставе – Машине и механизми – принципи машина и механизама, софтвери, практични примери реализације вежби. 3. Методика наставе – Електротехника – производња, трансформација и пренос електричне енергије, софтвери и примери реализације вежби. 4. Методика наставе – Електроника и телекомуникације – електронски елементи, телекомуникације и аудиовизуелна средства – теаријске основе, софтвери и примери реализације вежби. 5. Методика наставе – Информатичке технологије – структура рачунара, презентације, интернет – практични примери реализације вежби. 6. Методика наставе – Управљање рачунаром – аутоматика, роботика, интерфејс технологије, информатички наставни систем интерфејс, практични примери реализације вежби. 7. Нови приступи у методици наставе технике и информатике.
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)