logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

660 Методе и технике учења у савременој настави хемије Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаПриродно-математички факултет, Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине, Трг Доситеја Обрадовића 3, 21100 Нови Сад
КоординаторМирјана Сегединац, mirjana.segedinac@dh.uns.ac.rs, 021/485-27-35, 064/269-99-09
АуториМирјана Сегединац
РеализаториМирјана Сегединац, Јасна Адамов, Тибор Халаши, Станко Цвјетићанин, Љубинка Летић, Станислава Олић
Општи циљевиСтручна едукација наставника о примени различитих и специфичних метода и техника учења у савременој настави хемије; Примена савремених метода и техника учења у настави Хемије са циљем развијања интринзичке мотивације ученика за учење Хемије
Специфични циљевиОспособљавање наставника за примену савремених метода и техника представљања и структурирања знања у настави Хемије; Едукација наставника за обуку ученика у коришћењу научног метода за сазнавање у хемији. Едукација наставника за примену методе ученичких мини-пројеката у настави Хемије са циљем развијања мотивације ученика за изучавање садржаја Хемије; Едукација наставника за примену технике концептних мапа у понављању и утврђивању хемијских наставних садржаја
Садржај и активности 1. Структурирање и представљање знања у настави хемије. 2. Примена научног метода у учењу хемије. 3. Значај и организација ученичких минипројеката као методе за повећање мотивације ученика и квалитета и квaнтитета знања садржаја из хемије. 4. Примена технике концептних мапа у понављању и утврђивању наставних садржаја из хемије.
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Број учесника30
Трајањетри дана (20 бодова)