logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

66 Ни црно ни бело – програм за рад са децом/младима, против предрасуда, за толеранцију и интеркултуралност Компетенцијa: K3
Приоритети: 2
ИнституцијаЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Дринчићева 30, 11000 Београд
КоординаторЗорица Трикић, ciip-zorica@sbb.rs, 011/322-39-09
АуториЈелена Врањешевић, Зорица Трикић
РеализаториЈелена Врањешевић, Зорица Трикић, Тамара Томашевић, Божидар Николић, Коруга Драгана, Олга Лакићевић, Мирослава Марјановић, Драгана Јовановић, Ана Арсенијевић, Сања Печењковић, Александра Јовакин, Петар Илић, Борић Јасмина, Лидија Терек, Зорка Петровић, Јелена Жунић Цицварић, Марија Себић, Милица Велимировић, Славица Кијевчанин, Весна Златаровић
Општи циљевиИзградња заједнице у установи у којој се негују солидарност и интеркултуралне вредности: сва деца/млади су прихваћени и достижу пуни потенцијал
Специфични циљевиРазвијање толеранције код деце/младих за друге културе, као и позитивне слике о себи и личног и групног идентитета; Критички однос према предрасудама
Садржај и активности 1. Лични и групни идентитет (прича о мом имену, одреднице личног идентитета, комплексност и промењивост идентитета, развој мањинског и већинског идентитета). 2. Механизми настајања стереотипа и предрасуда (опажање другости, интерпретација различитости). 3. Контекст као фактор утицаја (интерпретација података на основу недовољно информација, импликације на образовни контекст). 4. Породична култура (различите породичне културе, ефекти на вредности понашање деце /младих). 5. Ефекти стереотипа и предрасуда (етикетирање, интериоризоване етикете, групне и појединачне, ефекти на децу/младе, превођење на језик опажања и позитивне акције ). 6. Односи већине и мањине (отварање за другост, потребе које су у основи затварања ка другости, потребе које дефинишу спремност отварања ка другости, интеркултурална осетљивост, усклађивање различитих потреба већине и мањине, фактори ризика у интеркултуралном учењу). 7. Вештине слушања (различите врсте слушања интеркултурални дијалог, прихватање осећања детета/младих, како одговорити на неугодна питања). 8. Исте и различите стартне позиције (механизам „Окриви окривљеног“, примењивост у раду са децом која долазе из мањинских и маргинализованих породица). 9. Децентрација (стављање у положај другог, разумевање потреба). 10. Могућности деловања, методологија рада са децом/младима (трансформативни дијалог, креирање заједнице која учи, неговање солидарности, израда ученичких, породичних и наставничких књижица, коришћење слика и прича из локалне заједнице, миниистраживања, искуствено учење, интеграција садржаја у наставне плановеи програме у целини).
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)