logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

657 Корелација у служби квалитетнијег знања Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V, 37000 Крушевац
КоординаторКатарина Перовић, garant@bisinter.net, 064/163-14-79
АуториЈасмина Тодоровић-Пантелић, Катарина Перовић
РеализаториЈасмина Тодоровић-Пантелић, Катарина Перовић
Општи циљевиПовећање компетенције наставника за наставну област (математика и географија)
Специфични циљевиПовећати компетенцију наставника везану за корелацију предмета са другим областима, односно предметима
Садржај и активности 1. Историјски осврт на повезаност два предмета. 2. Савремени трендови у образовању (корелација, различита искуства из других земаља, интернационална тестирања – примери задатака, такмичења). 3. Анализа програма наставних предмета и уочавање делова у којима би могла да се примени корелација. 4. Радионица – распоређивање конкретних задатак у одговарајуће наставне теме за оба предмета; припрема конкретног огледног часа или часа на коме би уводни део предавао наставник једног предмета, а примену тог знања наставник другог предмета.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)