logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

656 Компостирање помоћу лековитог биља Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Кањижа, Дамјанићева 2, 23330 Кањижа
КоординаторТатјана Варју Потребић, tatjana@kanjiza.rs, 024/874-733, 064/806-20-59
АуториБеата Кереши Шоти
РеализаториБеата Кереши Шоти, Ласло Кереши
Општи циљевиЈачање еколошке свести педагога; Чување животне средине рециклажом органског отпада; Подстицање деце да чувају животну средину
Специфични циљевиДа се научи следеће: шта је органски отпад; како се компостира; начин примењивања компоста у органској производњи
Садржај и активности 1. део – Класично компостирање: a) Теоретски део – увод у компостирање, уситњавање компонената компоста, нега компоста и промене током компостирања; б) практични део – Кооперативни рад: састојци за компост, компостери и место компостирања 2. део – Специјално компостирање помоћу лековитих биљака: a) Теоретски део – активатори компоста, са освртом на предност лековитог биља као активатора; б) практични део – прављење биоактиватора за компостирање; начини примене компоста.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, васпитач у предшколској установи
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)