logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

655 Климатске промене и глобално загревање Компетенцијa: K1
Приоритети:
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању - Ниш, Париске комуне бб, 18000 Ниш
КоординаторСнежана Шундрић, tinasundric@yahoo.com, 064/190-49-41
АуториЗорица Стоиљковић , Aлександра Милосављевић, Драган Гајић, Снежана Шундрић, Драган Митић, Томислав Павловић, Весна Станојевић
РеализаториЗорица Стоиљковић , Aлександра Милосављевић, Драган Гајић, Снежана Шундрић, Драган Митић, Томислав Павловић, Весна Станојевић
Општи циљевиПодизање нивоа свести о важности личног ангажовања на пољу бриге о природним ресурсима и активне заштите животне средине; унапређивање интердисциплинарног приступа образовању за одрживи развој
Специфични циљевиИнтерактивно и практично повезивање знања о климатским променама и глобалном загревању; Развијање тимског, истраживачког и практичног рада код наставника; Подизање нивоа еколошке културе и свести у циљу проактивног деловања у локалној средини
Садржај и активности 1. Глобалне климатске промене у XXI веку (могући сценарији и могућа решења). 2.Истине и заблуде о глобалном загревању и климатским променама. 3. Принципи одрживог развоја. 4. Кјото протокол. 5.Ефекат стаклене баште. 6.Гасови стаклене баште. 7.Спашавање шума за спас атмосфере. 8. Отпад и рециклирање. 9. Алтернативни извори енергије. 10.Индустријски гиганти за спас планете и њихови еко-производи – највиши домети науке. 11. Еколошки бонтон. 12. Актуелни еко-покрети и организације у свету и код нас.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, васпитач у предшколској установи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), стручни сарадник у предшколској установи/школи, васпитач у дому ученика, директор/помоћник директора
Број учесника25
Трајањедва дана (16 бодова)