logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

654 Истраживачки метод у интегрисаној настави физике и хемије у основном и средњем образовању Компетенцијa: K1
Приоритети: 5,6
ИнституцијаПриродно-математички факултет Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3, 21000 Нови Сад
КоординаторДушанка Обадовић, dusanka.obadovic@df.uns.ac.rs, 021/485-28-09, 021/459-367
АуториДушанка Обадовић, Мирјана Сегединац
РеализаториИштван Бикит, Дарко Капор, Душанка Обадовић, Маја Стојановић, Мирјана Сегединац, Божидар Вујичић, Милан Пантић, Mилица Павков-Хрвојевић
Општи циљевиЕдукација наставника о примени истраживачког метода у настави физике и хемије, у циљу реализације интегрисаних тема у оквиру појединачних, као и изборних предмета. Развијање мотивације ученика за учење интегрисаних садржаја физике и хемије
Специфични циљевиПримена савремених метода, које омогућују поступност у усвајању нових појмова, са акцентом на усвајање концепта истраживачког метода; 4. Увођење једноставних експеримената у свакодневну школску праксу
Садржај и активности Особине супстанци: електричне и магнетне.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)