logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

653 Информационе технологије у креативној хемији Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаХемијско-медицинска школа, Стеријина 113, 26300 Вршац
КоординаторЛиа Стефан, lia.stefan@hms.edu.rs, 013/830-292, 060/400-00-57
АуториЛиа Стефан, Соња Киш, Игор Лазарој
РеализаториЛиа Стефан, Соња Киш, Игор Лазарој
Општи циљевиУпознавање наставника са могућностима коришћења информационих технологија у настави хемије; Оспособљавање наставника за коришћење одабраних образовних рачунарских софтвера за реализацију модерније, квалитетније наставе хемије, што би у већем проценту омогућило остваривање задатих исхода, јер су информационе технологије и Интернет ново наставно средство које би могло да промени изглед и концепцију школе и процеса учења.
Специфични циљевиПромена улоге наставника од информативне ка формативној; Растерећење процеса поучавања и учења, повећана мотивација ученика да улогу примаоца знања промени у улогу активног, парцитипативног конструктора знања, брже и једноставније учење
Садржај и активности 1. Општи део: представљање програма, циљева програма. 2. Коришћење информационих технологија за припрему наставе подешавање радног окружења, коришћење Word-a, Excel-a, PowerPoint-a, пребацивање података из једног програма у други, као и основна правила претраживања интернета уз помоћ интернет претраживача, међусобна комуникација (дописивање, размена информација ). 3. Коришћење информационих технологија за реализацију наставе (интерактивни уџбеници представљају покушај да се класични уџбеник осавремени и пренесе на други медијум – компјутер; енциклопедије CD-ROM-ови са образовним програмима из опште, неорганске, органске, физичке и биохемије, специјализовани програми за цртање структурних формула, дијаграма и схема, хемијска израчунавања, симулацију хемијских огледа), 4. Коришћење информационих технологија за валоризацију знања (извршни програми који служе за тестирање, аутоматско сабирање броја освојених поена и давање оцене – педагошке методе су сакривене у техничким решењима, структури и сазнајном путу које пружа софтвер). 5. Коришћење информационих технологија за евиденцију и праћење успеха ученика (Упознавање учесника са могућностима коришћења ових програма ради стварања базе података за праћење успеха ученика, као и друге базе података; радни материјал: Microsoft Excel, Microsoft Access).
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника25
Трајањедва дана (16 бодова)